Μηχανουργικές Μελέτες

Χρησιμοποιούμε προηγμένα λογισμικά CAD/CAM για μελέτη και σχεδιασμό κάθε είδους μηχανολογικών εφαρμογών και κατεργασιών, καθώς και τεχνικών εκθέσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα των μελετών που έχουμε ολοκληρώσει στο παρελθόν:

  • Σχεδιασμός εξαρτημάτων με χρήση CAD
  • Προγραμματισμος CNC μηχανών με χρήση CAM
  • Σχεδιασμός μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη μελέτη που θέλετε να αναλάβουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ