Μεταλλικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές μηχανικών μερών για βαρέα οχήματα, μηχανήματα ορυχείων και αγροτικά μηχανήματα.

Ενδεικτικές μεταλλικές κατασκευές που έχουμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν:

  • Κάδοι εκσκαφέων
  • Βάσεις τοποθέτησης φιαλών ανατροπής
  • Ειδικές κατασκευές σε μηχανήματα ορυχείων
  • Μεταλλικά υπόστεγα
  • Ανακατασκευή / ενίσχυση κάδων εκσκαφέων
  • Κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων (στελεχοκόπτες, καταστροφείς)

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη μεταλλική κατασκευή που θέλετε να αναλάβουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ