Μηχανουργικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους μηχανουργικές κατασκευές είτε ως μέρος μιας σύνθετης κατασκευής είτε ως μεμονωμένα είδη, κατόπιν παραγγελίας.

Ενδεικτικές μηχανουργικές κατασκευές που έχουμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν:

  • Πείροι συγκράτησης
  • Δακτύλιοι
  • Ανοξείδωτοι άξονες τουρμπίνας καρουλιών
  • Άξονες συγκράτησης ανάρτησης φορτηγών οχημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη μηχανουργική εργασία που θέλετε να αναλάβουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ