Υδραυλικά υψηλής Πίεσης

Αναλαμβάνουμε τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση ελαστικών σωλήνων υψηλής πίεσης, καθώς και κατασκευή υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης λαδιού.

Σχετικές εργασίες που έχουμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν:

  • Υδραυλικές φιάλες
  • Βάκτρα υδραυλικών φιαλών 
  • Ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης
  • Υδραυλικοί τάκοι (manifolds)

Επικοινωνήστε μαζί μας για την εργασία που θέλετε να αναλάβουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ